ממשל תאגידי

הנהלת ICL

חברי הנהלת ICL 

רביב צולר

נשיא ומנכ״ל, ICL Group

אבירם להב

סמנכ"ל כספים

אלעד אהרונסון

אלעד אהרונסון. נשיא, Growing Solutions

פיליפ בראון

נשיא, פתרונות פוספט מיוחדים

יניב קבלק

נשיא, מוצרים תעשייתיים

מאיר מרגי

נשיא חטיבת האשלג

לילך גבע הראל

סמנכ״לית בכירה, יועצת משפטית ראשית ומנהלת תחום קיימות

אילנה פחימא

סמנכ״לית בכירה למשאבי אנוש גלובלי

מירי מישור

סמנכ"לית בכירה, מערכות מידע גלובליות

אננטה דסיקאן

סמנכ"ל בכיר, ומנהל מחקר ופיתוח וחדשנות ראשי

נועם גולדשטיין

סמנכ"ל ניהול סיכונים, חדשנות ואנרגיה

אורי פרלמן

סמנכ"ל בכיר לפיתוח עסקי

מאיה גרינפלד

סמנכ"לית תקשורת ושיווק גלובלי

חברי דירקטוריון ICL

חברי דירקטוריון ICL

יואב דופלט

יו"ר הדירקטוריון

אביעד קאופמן

חבר דירקטוריון

ציפי עוזר-ערמון

חברת דירקטוריון

ראם עמינח

חבר דירקטוריון

ליאור רייטבלט

חבר דירקטוריון

אבישר פז

חבר דירקטוריון

שגיא קאבלה

חבר דירקטוריון

גדי לסין

חבר דירקטוריון

מרים הרן

חברת דירקטוריון

מיכל סילברברג

חברת דירקטוריון

דפנה גרובר

חברת דירקטוריון

שלום שלמה

חבר דירקטוריון

ממשל תאגידי

ICL מחויבת לממשל תאגידי תקין

אנו מחויבים באופן מלא להנהגת מדיניות ממשל תאגידי שקופה, מוסרית ואתית, לטובת כל בעלי העניין ועל מנת לתמוך ברישיון החברתי שלנו לפעול, להבטיח את צמיחתה המתמדת של החברה ולהגדיל את ערכה. היושרה העסקית וההתנהגות האתית שלנו עולות בקנה אחד עם הקוד האתי של ICL, העוזר לנו לבסס קשרים חיוביים עם כל בעלי העניין, שותפינו העסקיים, הקהילות הגלובליות והעובדים, תוך הגנה על הזכויות והאינטרסים שלהם. אנו דוגלים בשיטות עבודה הוגנות ומיישמים פתרונות חדשניים ובני קיימא מתקדמים לטובת הקהילה העולמית וכן למען בריאותם וביטחונם של עובדינו. אנו מצייתים לכל החוקים והתקנות ומחפשים ללא הרף כיצד לשפר וליישם ממשל תאגידי , התורם להתנהלות מיטבית בכל התחומים הרלוונטיים.