העצמת יזמים מקומיים ותמיכה בקהילה

הייעוד שלנו‎

אסטרטגיית המעורבות החברתית של ICL מושתתת על שיתופי פעולה ויצירת שותפויות משמעותיות בעלות ערכים משותפים, עליהן מוקמות רשתות עשייה חברתית חיובית בתוך הקהילות בהן אנו פועלים. ע"י העצמת יזמים מקומיים, תרומה לקהילה, חדשנות, מצויינות ושימוש במוצרים, במשאבים ובמומחיות שלנו, אנו מייצרים שותפויות ארוכות ובנות קיימא.

חינוך 

חינוך הוא אמצעי מרכזי לשינוי חברתי בר קיימא ולהתפתחות כלכלית. אנו מתמקדים בחינוך למדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM), תוך קידום ערכים של מצוינות, חדשנות ומנהיגות.

תמיכה בקהילות מקומיות

אנו תומכים בקהילות שלנו ע"י העצמת יזמים מקומיים, אנשי חדשנות וסוכנים של שינוי, כדי ליצור רשת חברתית המספקת מענה לצרכים ולאתגרים העומדים בפני הקהילות שלנו.

קידום ביטחון תזונתי

ICL מחוייבת לשיפור הביטחון התזונתי בקהילות המקומיות על ידי הדרכה בטכנולוגיות חקלאיות מתקדמות ובנות קיימא, תמיכה בחקלאים מקומיים, הרחבת השימוש בגינות קהילתיות וסיוע לעמותות העוסקות בחלוקת מזון ובתרומה לקהילה.

התנדבות עובדים

דרך התנדבות, עובדי ICL מחזקים את קשריהם עם הקהילות המקומיות. תרומתם משפיעה באופן משמעותי על חיי התושבים וכן תורמת לקידום תחושת השליחות האישית שלהם. ICL מציעה הזדמנויות לפרויקטים התנדבותיים חדשים ותומכת במתנדבים להשפיע ולתרום לקהילה בכל דרך בה יבחרו.