האנשים שלנו

‎השליחות שלנו

ההון אנושי הוא הנכס החשוב ביותר של כל חברה. הבנה זו הובילה אותנו ליצור תרבות של יושרה ושליחות, שמאחדת את עובדינו ברחבי העולם.

אנו מעודדים את עובדינו לעבוד יחד ולהגיע להישגים משותפים, באמצעות קידום התנהגות עסקית, אתית ונוהלי עבודה הוגנים, שמטרתם לתמוך בהתפתחות העובדים ולהשקיע בקהילה. ICL מספקת את המשאבים והתשתית הנדרשים על מנת שכל העובדים והמנהלים שלנו יפיקו את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם ויתפתחו מבחינה אישית ומקצועית. אנו עובדים ללא הרף לטיפוח העובדים שלנו ולקידומם האישי והמקצועי בעולם כולו.

מדד ביצועים

תרבות הבטיחות המשופרת והיוזמות שנקטנו, הובילו לשורה של הישגים שנרשמו בשנת 2019

שיעור הנשים בתפקידי ניהול עלה ב

% 0

Overall employee turnover rate was

0 %

מספר תאונות העבודה ירד ב

% 0

שיעור תאונות עבודה (IR) ירד ב

% 0

שיעור ימי היעדרות מעבודה (SI) ירד ב

% 0

רואים שאכפת לנו

העסקה הוגנת ואחראית

ICL מחויבת להבטיח כי כל העובדים והקבלנים יקבלו שכר הוגן ותנאי עבודה נאותים. אנו מחוייבים לספק שוויון הזדמנויות לעובדינו על ידי יחס הוגן ויצירת סביבת עבודה מתחשבת.

קראו עוד

בטיחות וגיהות

ICL מטפחת תרבות בטיחות איתנה, ונוטלת אחריות על העובדים, הקבלנים והשותפים העסקיים שלנו.

קראו עוד

הכשרה ופיתוח

יצרנו תוכניות ופרויקטי חונכות לפיתוח ולקידום היכולות של עובדינו.

קראו עוד

גיוון, הכללה ושייכות

אנו ב-ICL חותרים בהתמדה לקדם שוויון, ומחויבים להפוך לארגון מכליל וקשוב יותר.

קראו עוד

רווחתם ושלומם של העובדים

ב-ICL יש מספר מנגנונים לתמיכה ברווחתם ובשלומם של עובדינו.

קראו עוד
Show all

Case study

Restoring Nature with Full Force

The Program for the Restoration of Excavated Sites — Ecological Rehabilitation of Mines promotes the ongoing restoration and rehabilitation of mining sites, in collaboration with landscape architects.