האנשים שלנו

המחויבות שלנו

ICL מכירה בעובדה שהנכס החשוב ביותר של כל חברה מושתת על ההון אנושי שלה. על כן יצרנו תרבות של הגינות ושליחות, המאחדת את עובדינו ברחבי העולם.

אנו חותרים לאחד את עובדינו בכל העולם אל עבר המטרה המשותפת של יצירת השפעה חיובית. אנו עושים זאת באמצעות קידום נהלים עסקיים אתיים ונהלי עבודה הוגנים, התומכים בהתפתחות העובדים ובהשקעה בקהילה. ICL מספקת את המשאבים והתשתיות הנדרשים בכדי שהעובדים והמנהלים שלנו יפיקו את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם ויתפתחו הן מהבחינה האישית והן מהבחינה המקצועית. אנו פועלים ללא הרף לטיפוח העובדים שלנו ולקידומם האישי והמקצועי בעולם כולו.

מדד ביצועים

2019, ICL מכירה בהישגים הללו כתוצאה של שיפור נהלי הבטיחות ותרבות היוזמה שלנו

שיעור הנשים בתפקידי ניהול עלה ב

% 0

Overall employee turnover rate was

0 %

מספר תאונות העבודה ירד ב

% 0

שיעור תאונות העבודה ירד ב

% 0

שיעור ימי היעדרות מעבודה ירד ב

% 0

רואים שאכפת לנו

העסקה הוגנת ואחראית

ICL מחויבת להבטיח כי כל העובדים והקבלנים יקבלו שכר הוגן ותנאי עבודה נאותים. אנו מחוייבים לספק שוויון הזדמנויות לעובדינו על ידי יחס הוגן ויצירת סביבת עבודה מתחשבת.

קראו עוד

בטיחות וגיהות

ICL מטפחת תרבות בטיחות איתנה, ונוטלת אחריות על העובדים, הקבלנים והשותפים העסקיים שלנו.

קראו עוד

הכשרה ופיתוח

יצרנו תוכניות ופרויקטי חונכות לפיתוח ולקידום היכולות של עובדינו.

קראו עוד

גיוון, הכללה ושייכות

אנו ב-ICL חותרים בהתמדה לקדם שוויון, ומחויבים להפוך לארגון מכליל וקשוב יותר.

קראו עוד

רווחתם ושלומם של העובדים

ב-ICL יש מספר מנגנונים לתמיכה ברווחתם ובשלומם של עובדינו.

קראו עוד
Show all

Case study

Restoring Nature with Full Force

The Program for the Restoration of Excavated Sites — Ecological Rehabilitation of Mines promotes the ongoing restoration and rehabilitation of mining sites, in collaboration with landscape architects.