®SAFR - הערכה שיטתית למעכבי בערה

מה היא ®SAFR?

®SAFR היא מתודולוגיה להערכת מעכבי בערה ספציפיים על בסיס שימושם. ®SAFR מספקת הערכה קפדנית של מעכבי בערה ביישומיהם, ובכך מאפשרת למשתמשי הקצה לבחור את המוצר בר-הקיימא ביותר לשימוש שהם מייעדים לו ו- ®SAFR אכן מחויבת לניהול בר קיימא של כימיקלים החל משלב תכנון המוצר.

איך עובדת מתודולוגית ה- ®SAFR?

®SAFR  מאפשרת את מדידת פרופיל הקיימות של מעכבי בערה עבור שימושם המיועד.  באמצעות שימוש בנתונים המדעיים העדכניים ביותר,®SAFR  ממליצה על שימוש במעכב הבערה המתאים למוצר מסוים, וכשיש צורך – החלפתו במעכב בערה אחר בעל פרופיל קיימות מועדף. 

בשילוב קריטריונים מקובלים להגדרת סיכונים של חומרים עם רכיב חשיפה לאדם ו/או לסביבה, ®SAFR מעריכה את פוטנציאל הסיכון בזמן השימוש.  

שיטת הערכת החשיפה של ®SAFR מבוססת על מדידה כמותית של נדידה מואצת של מעכב הבעירה מהחומר אליו הוא מוחדר. המדידה תתבצע עבור צורות נדידה שונות שיכולות לגרום לפליטות פוטנציאליות: נדידה לפני השטח (blooming), זליגה למים (leaching) או נידוף. ההערכה של ®SAFR עבור מעכב בערה נתון מובילה לזיהויים של: 

  1. שימושים מומלצים, קבילים או שאינם מומלצים, או 
  2. סיכונים שאינם קבילים, ובמקרה כזה יש לאתר חלופות

 

מדוע ®SAFR?

מעכבי בערה מאפשרים לחומרים שהם דליקים מטבעם לעמוד בדרישות מחמירות של בטיחות אש. חומרים בעלי תכונות עיכוב בערה מהווים חלק חיוני בחיים מודרניים ובטיחותיים, החל בשימוש יומיומי במכשירים אלקטרוניים וחשמליים, כלי תחבורה, בינוי ובניינים ועוד שימושים רבים.  ואולם, אל לבטיחות האש לפגוע בבטיחות לבריאות האדם והסביבה: זה המקום שבו מתבטא הערך המוסף של  ®SAFR .

האתגר שעמד בפנינו בפיתוח ®SAFR  היה: האם ניתן לפתח שיטה שתהיה מספיק ברורה למעקב, שבה ניתן יהיה לתגמל את מעכב הבערה המוצלח ביותר על בסיס הביצוע שלו, תכונותיו האינהרנטיות, ורמת החשיפה הפוטנציאלית לאדם ולסביבה בזמן השימוש?  אנחנו מאמינים ש- ®SAFR  עונה לצרכים של משתמשי הקצה  ומספקת שיטה פשוטה ומדעית עם התמקדות שהיא גם מעבר להיבטים הרגולטורים.   

הערכת מעכבי הבעירה בשימושיהם השונים

סיכון
חשיפה
נמוך בינוני גבוה לא קביל
פוטנציאל נמוך מומלץ מומלץ קביל יש להוציא
משימוש
פוטניצאל בינוני מומלץ קביל לא מומלץ
פוטנציאל גבוהה קביל לא מומלץ לא מומלץ

שאלות?

למידע נוסף על מגוון המוצרים שלנו צרו איתנו קשר