קהילה אירופה
אפריל 07, 2024 | זמן קריאה דקה 1

איגוד הדשנים הבינלאומי מעניק ל-ICL איבריה את פרס Green Leaf לשנת 2022 

שיתוף:

איגוד הדשנים הבינלאומי (IFA) העניק לאחרונה ל-ICL איבריה, חברת מינרלים מיוחדים עולמית, את פרס Green Leaf לשנת 2022 על הצטיינות בבטיחות, בריאות וסביבה (SHE). מפעל ICL איבריה ממוקם ב-Soria, ספרד, והוא היצרן היחיד של פוטש, דשן טבעי החיוני לחקלאות במדינה.

ICL איבריה מחויבת לשיטות כרייה מוצלחות ובנות-קיימא. הקריטריונים לזכייה התמקדו במערכת לניהול כרייה בת-קיימא של ICL, אשר בולטת בזכות הטרמינל החדש של איבריה והרמפה במכרה Cabanasses. מסוף איבריה החדש בברצלונה והרמפה התפעולית במכרה Cabanasses ב-Soria עזרו לייחד את ICL במחויבות שלה לקיימות וליעילות מתמשכת והבטיחו לה את פרס Green Leaf לשנת 2022 של IFA.

פרס Green Leaf מוענק מדי שנתיים על ידי IFA, איגוד הדשנים העולמי היחיד. IFA מחויב לקידום ייצור, הפצה ושימוש יעיל ואחראי של דשנים. מרכיב קריטי במשימתם הוא הזנת העולם באופן בר-קיימא, שהוא הבסיס של פרס Green Leaf.

פרס Green Leaf מבקש להדגיש חברות המדגימות עבודת מופת הקשורה לייצור דשנים ובטיחות, בריאות וסביבה (SHE). פרס זה מעניק הזדמנות לחלוק שיטות עבודה מומלצות לקיימות תאגידית בקטגוריות שונות, כמו זו שבה זכתה ICL איבריה – של יצרני פוספט/פוטאש. יוזמות קיימות תאגידית ב-ICL מוכיחות את מחויבותה לעמידה בדרישות סביבתיות והדחף להשגת ביצועי הבטיחות והאחריות הסביבתית הגבוהים ביותר.

המחויבות של ICL לקיימות ובטיחות פועלות עמוק בחברה

המדיניות והנהלים ב-ICL מתמקדים בניהול אחראי ושיפור מתמיד בכל ההיבטים של קיימות סביבתית ובטיחות. האחריות התאגידית הסביבתית המושרשת עמוקות ניכרת בנהלים ובמטרות הרבות שהחברה מציבה לעצמה.

קיימות סביבתית

שיטות העבודה המומלצות לקיימות התאגידית של ICL משפיעות לטובה על מגזרים סביבתיים שונים ברחבי החברה – הפקת חומרי גלם, אנרגיה, איכות אוויר, פסולת, מגוון ביולוגי, פליטות גזי חממה (GHG) ושינויי אקלים ומים.

  • הפקת חומרי גלם – ICL היא מובילה עולמית בכריית חומרי גלם וחקר חומרי גלם חלופיים לקידום כלכלה מעגלית. שלושת המינרלים העיקריים ש-ICL מפיקה הם אשלג, ברום ופוספט, ועל כולם מסתמכים מאוד בענף החקלאות. ICL איבריה היא חברת כרייה בת-קיימא מוסמכת לכל פעילויותה. 
  • אנרגיהICL שואפת לשפר באופן מתמיד את יעילות האנרגיה ולהקטין את הפליטות שלה. עד 2040, היעד של ICL הוא להגדיל את צריכת האנרגיה המתחדשת שלה ל -50%. אחת היוזמות לכך כוללת התקנת מערכות פוטו-וולטאיות (PV) להפקת אנרגיה סולארית באתרים ברחבי העולם.
  • איכות האוויר – שמירה על איכות האוויר באתרי הייצור, כמו גם הפחתת פליטות לאוויר, היא יעד מרכזי באסטרטגיה הסביבתית של ICL. מאז 2018, ICL הפחיתה בעקביות את פליטת תחמוצת הגופרית (SOx) ותחמוצת החנקן (NOx) ואת חומרי החלקיקים המרחפים (PM). מאז 2008, פליטות גזי החממה של ICL פחתה ב-24% וצפויות להמשיך לרדת ככל שיוטמעו יותר פתרונות למניעת פליטות ודלקים נקיים יותר.
  • פסולת –  ICL שואפת למחזר ולקבוע שיטות חדשות לניצול תוצרי הפסולת של תהליכי הייצור שלה. על ידי יישום כלכלה מעגלית, תוצרי הלוואי והפסולת של מפעלים מסוימים יכולים לשמש לתהליכי ייצור אחרים.
  • מגוון ביולוגי – ICL בוחנת בקפידה גורמים סביבתיים שונים בעת השימוש בקרקע לפעילותה וכוללת קווים מנחים לשימור הטבע והגנה על המגוון הביולוגי. ICL איבריה תמכה במיוחד בשיקום נחל ליד מתקני מכרה Soria כדי לשפר את תפקודו של הנחל כמסדרון אקולוגי.
  • GHG גזי חממה (פליטות) ושינויי אקלים – מכיוון ששינוי האקלים ממשיכים להשפיע על המערכות האקולוגיות בעולם, ICL נוקטת בפעולות נרחבות למזעור פליטות גזי חממה. עד שנת 2030, ICL מתכננת להפחית 30% מסך פליטת גזי החממה שלה, ועד שנת 2050 להפוך לפחמן ניטרלית. חלק מהפעולות להשגת יעדים אלו כוללות מעבר מדלקים כבדים לאנרגיה מתחדשת, שיפור היעילות של מתקנים והפחתת פליטות כלי רכב.
  • מים – מים הם משאב טבע בעל ערך גבוה בעולם, המהווה גם משאב מגביל בחלקים רבים של העולם. חיסכון במים חשוב ביותר ב-ICL ולכן קיימים פרויקטים שונים, כגון שימוש במים מליחים ומיחזור שפכים. המטרה של ICL היא להגדיל את השפעת הכלכלה המעגלית והחיסכון במים על ידי מחזור נוסף של 3% זרמי פסולת בשנה. בשנת 2021, היו 0 מקרים של אי-ציות הקשורים בהיתרי איכות מים, תקנים ותקנות בכל מתקני ICL.

ביצועי הבטיחות 

ביצועי הבטיחות והבריאות של העובדים הם תחום מחויבות נוסף עבור ICL. באמצעות גישות ניהול והגדרה של נהלים, ICL פועלת לצמצום ומניעת סיכונים במטרה להבטיח מתקנים ותנאי עבודה בטוחים.

גישה ניהולית

ICL מייצרת מוצרים בארבע יבשות ומשווקת אותם ללקוחות בלמעלה מ-180 מדינות, כך שיש לה הרבה נושאים סביבתיים להתמודד איתם בעולם. על מנת לטפל בבעיות אלו ולקדם אחריות חברתית תאגידית, ב-ICL אנו מתמקדים בהעלאת המודעות, הקצאת משאבים משמעותיים להפחתת סיכונים, התנהגות אחראית ויישום שיטות עבודה מומלצות. העובדים שלנו לוקחים חלק בהדרכות בנושאים אלו לאורך השנה כדי לעזור להעלות את המודעות ולעודד התנהגות אחראית.

הנהלים, הבקרות, תוכניות הדרכה והמשאבים הנדרשים מצויים ב-ICL כדי לסייע במניעת אירועי EHS&S (סביבה, בטיחות, גהות ואבטחה) ולנקוט בצעדים יזומים כדי לעזור לעובדים לזהות תנאים והתנהגויות בסיכון, ולמזער אותן. בכל הנוגע למוצרים, 100% מהמוצרים של ICL עוברים הערכות סיכונים. כל האתרים צורכי האנרגיה העיקריים הוסמכו על ידי ISO 50001 או על ידי תקן פנימי.

זרקור קיימות ובטיחות: ICL איבריה

מתקן ICL איבריה מדגים את מחויבותה של ICL להפחתת פליטת גזי חממה ולשיפור תנאי הבטיחות לעובדים. יוזמות הקיימות התאגידית מוצגות במספר פרויקטים במתקן ICL איבריה.

לרמפה התפעולית באורך 5.2 ק"מ המחברת את מכרה Cabanasses עם המפעל ב-Soria יש השפעות חיוביות רבות. היא ביטלה 1,000 משאיות יומיות החוצות את העיר, הפחיתה את פליטת גזי הפחמן הדו-חמצני ותרמה חיובית לבטיחות בדרכים ב-Soria על ידי יצירת גישה חדשה לשירותי חירום. כמו כן, כושר הייצור של המכרה גדל ויכולת האוורור הוגדלה ב-360 מ"ק לשנייה, מה שהביא לשיפור של תנאי העבודה.

ביצועי סביבה, בטיחות, גהות ואבטחה הם הליבה של ערכי ICL ולכן ICL איבריה זכתה לאחרונה בפרס Green Leaf לשנת 2022 מטעם איגוד IFA. נהלי הכרייה בת-קיימא של אשלג ב-ICL איבריה והמחויבות לבטיחות הן במתקן Soria והן בסביבתו, הם אלו המבדילים אותה משאר המועמדים. נהלי הקיימות התאגידית ב-ICL מכוונים להשפיע לטובה על העולם בכל הנוגע לקיימות, תוך התמקדות בביצועי שיא של מתקנים, וכן הבטחת רווחתם ובטיחותם של אנשים.