ספקים ולקוחות

ספקים

הצטרפו למעגל הספקים של ICLICL היא יצרנית גלובלית מובילה בתחומי החקלאות, המזון והחומרים המורכבים. הניסיון, המחויבות והידע שצברנו במשך קרוב למאה שנות פעילות, יחד עם תשתית המחקר והפיתוח המובילה בתחומה והנכסים הייחודיים שלנו, ממצבים את ICL כמובילה עולמית במגוון תעשיות. אנו מתגאים בהתנהלות מקצועית ובשקיפות כלפי הספקים שלנו, ופועלים יחד איתם להשגת יעדים משותפים לטובת הכלל.

ICL רואה בספקים שלה שותפים מרכזיים למציאת פתרונות לאתגרי הקיימות הגלובליים של המאה ה-21. כדי להבטיח שיטות עבודה נאותות, תעסוקה הוגנת ויישום מלא של כל הנהלים, הוקם ארגון הרכש העולמי (GPO) של ICL – יחידה ייעודית שמנהלת את כל ההיבטים מול הספקים והקבלנים שלנו, כולל תשלומים ותנאים משפטיים. בנוסף, היחידה מטמיעה עקרונות של קיימות בחוזים הכלליים שלנו וקובעת ציפיות ברורות בתחומי בטיחות וגהות. אנו מאמינים כי צמיחה ארוכת טווח יקשורה באופן הדוק למחויבות כוללת כלפי הקהילות שבהן אנו פועלים, העובדים שלנו והסביבה. ICL ממשיכה לפתח ולעדכן נהלים חדשים המקדמים ומטמיעים רכש בר קיימא.

ICL רואה בספקים שלה שותפים מרכזיים למציאת פתרונות לאתגרי הקיימות הגלובליים של המאה ה-21. כדי להבטיח שיטות עבודה נאותות, תעסוקה הוגנת ויישום מלא של כל הנהלים, הוקם ארגון הרכש העולמי (GPO) של ICL – יחידה ייעודית שמנהלת את כל ההיבטים מול הספקים והקבלנים שלנו, כולל תשלומים ותנאים משפטיים. בנוסף, היחידה מטמיעה עקרונות של קיימות בחוזים הכלליים שלנו וקובעת ציפיות ברורות בתחומי בטיחות וגהות. אנו מאמינים כי צמיחה ארוכת טווח יקשורה באופן הדוק למחויבות כוללת כלפי הקהילות שבהן אנו פועלים, העובדים שלנו והסביבה. ICL ממשיכה לפתח ולעדכן נהלים חדשים המקדמים ומטמיעים רכש בר קיימא.

קוד ההתנהגות של ICL

התרבות הארגונית שלנו מבוססת על שישה ערכי ליבה שנועדו להבטיח צמיחה ושגשוג בר קיימא לטווח ארוך. ערכים אלה באים לידי ביטוי בקוד האתי הגלובלי שלנו המגדיר את כללי
ההתנהגות של החברה בכללותה, וחל על כל חברות קבוצת ICL.

רכש בר קיימא

אנו מאמינים כי קיימות היא אחריות משותפת, ופועלים באופן הדוק עם מחזיקי העניין שלנו כדי להבטיח עמידה ביעדי הקיימות שהגדרנו. קיימות טבועה בכל שרשרת האספקה שלנו, לרבות רכש. אנו מחויבים להקים שותפויות עם ספקים שחולקים את הערכים שלנו ומסייעים לנו לעמוד ביעדים העסקיים בצורה אחראית מבחינה חברתית וסביבתית.

רוצים להצטרף למעגל הספקים של ICL?

Like to join ICL suppliers circle?
Here’s information about all you need in order you join:

 • 1.  ודאו שאתם מצייתים לקוד האתי של ICL.
 • 2. הכינו את המסמכים הבאים.
 • 3. שלחו פנייה מקוונת באמצעות הטופס להלן.

בקשה להגשת מועמדות לשמש כספק  Contact us

  Still have questions?
  For additional information and questions, feel free to contact our supplier experts.

  Oliver Stratmann
  Head of ICL supply chain

  Andre Simon
  Director of procurement

  Already a Supplier?

  Login to ICL Suppliers System in order to track invoices and payments

  לקוחות

  קוד ההתנהגות של ICL

  ICL מחויבת לנהוג על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות חוקית, כנה ואתית עבור עצמה ועבור מי שפועל מטעמה.  הציות לסטנדרטים אלו אינו רק חיוני אלא הפך למדיניות יסוד, לצד ערכי הליבה האחרים של החברה.