המוצרים שלנו

הייעוד שלנו

אנו מפתחים פתרונות היוצרים אימפקט ומקדמים קיימות בכל שלבי מחזור חיי המוצר.

אנו מחויבים לפעול להפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלנו, לקידום הביטחון התזונתי באמצעות פתרונות חקלאיים מתקדמים, לפיתוח מוצרים לאגירת אנרגיה מתחדשת וליישום פתרונות שונים של כלכלה מעגלית. פיתוחים חדשניים אלה מושגים הודות לדבקותנו במטרה, למחויבות ולכושר ההמצאה הטכנולוגי של עובדינו ושל צוותי המו”פ, בסיוע של טכנולוגיות מתקדמות שמשפרות את הביצועים התפעוליים.

Air emissions

Since 2008, ICL’s air emissions
have been reduced by:

- 0 %
SOx Emissions
- 0 %
NOx Emissions
- 0 %
PM Emissions
- 0 %
Greenhouse Gas Emissions

המחויבות שלנו לקיימות

אנו מכוונים לסייע בבנייה של עולם טוב יותר,
באמצעות פיתוח פתרונות קיימות לאתגרים הגדולים ביותר של האנושות.

פתרונות בני קיימא

קידום ביטחון תזונתי

ICL מחויבת לשפר את הביטחון התזונתי של בני האדם כחלק חיוני בשרשרת אספקת המזון העולמית.

קראו עוד

יישומים תעשייתיים

הידע המקצועי התעשייתי של ICL וגישתה למשאבי מינרלים משמשים מגוון רחב של תעשיות וכן מגזרים חדשים ומתפתחים, כגון אגירת אנרגיה וכרייה אורבנית.

קראו עוד

כלכלה מעגלית

ICL מחויבת לפתח דרכים חדשניות למיחזור תוצרי הלוואי שלה והפיכתם למוצרים שימושיים.

קראו עוד

שימוש מושכל במוצר ומחזור חיי המוצר

ICL פיתחה מדיניות של שימוש מושכל במוצרים עבור לקוחותינו, כולל הנחיות רלוונטיות והדרכות המעודדות שימוש בטוח, יעיל ובר קיימא במוצרינו בחיי היומיום.

קראו עוד
Show all