ממשל תאגידי

הנהלת ICL

חברי הנהלת ICL 

מר רביב צולר

נשיא ומנכ״ל, ICL Group משנת 2018

מר קובי אלטמן

סמנכ״ל כספים, ICL Group משנת 2015

מר עופר ליפשיץ

נשיא, חטיבת הפוספט, ICL Group משנת 2018

גב’ ענת טל-קטלב

נשיאת חטיבת מוצרים תעשיתיים ICL Group משנת 2018

מר כריס מילינגטון

סמנכ"ל בכיר, מזון ופתרונות פוספט מיוחדים משנת 2021

גב’ לילך גבע הראל

סמנכ״לית בכירה, ויועצת משפטית , ICL Group משנת 2019

גב’ אילנה פחימא

סמנכ״לית בכירה למשאבי אנוש גלובלי, ICL Group משנת 2018

גב’ מירי מישור

סמנכ"לית בכירה, מערכות מידע גלובליות, ICL Group משנת 2014

דר אננטה דסיקאן

סמנכ"ל בכיר, ומנהל מחקר ופיתוח וחדשנות ראשי, ICL Group משנת 2018

מר ניצן משה

סמנכ״ל תפעול, ICL Group משנת 2019

מר אלי אמון

סמנכ״ל מצויינות עסקית , ICL Group משנת 2020

מר אלעד אהרונסון

נשיא, חטיבת פתרונות חדשניים בחקלאות משנת 2021

חברי דירקטוריון ICL

חברי דירקטוריון ICL

מר יואב דופלט

חבר דירקטוריון, יו"ר הדירקטוריון משנת 2019

מר אביעד קאופמן

חבר דירקטוריון משנת 2014

גב’ רות רלבג

דירקטורית חיצונית משנת 2018

גב’ ציפי עוזר-ערמון

חברת דירקטוריון משנת 2020

מר עובדיה עלי

חבר דירקטוריון משנת 2011

מר ראם עמינח

חבר דירקטוריון משנת 2017

ד”ר נדב קפלן

חבר דירקטוריון משנת 2018

מר ליאור רייטבלט

חבר דירקטוריון משנת 2017

מר אבישר פז

חבר דירקטוריון משנת 2001

מר שגיא קאבלה

חבר דירקטוריון משנת 2016

מר גדי לסין

חבר דירקטוריון משנת 2021

ממשל תאגידי

ICL מחויבת לממשל תאגידי תקין

אנו מחויבים באופן מלא להנהגת מדיניות ממשל תאגידי שקופה, מוסרית ואתית, לטובת כל בעלי העניין ועל מנת לתמוך ברישיון החברתי שלנו לפעול, להבטיח את צמיחתה המתמדת של החברה ולהגדיל את ערכה. היושרה העסקית וההתנהגות האתית שלנו עולות בקנה אחד עם הקוד האתי של ICL, העוזר לנו לבסס קשרים חיוביים עם כל בעלי העניין, שותפינו העסקיים, הקהילות הגלובליות והעובדים, תוך הגנה על הזכויות והאינטרסים שלהם. אנו דוגלים בשיטות עבודה הוגנות ומיישמים פתרונות חדשניים ובני קיימא מתקדמים לטובת הקהילה העולמית וכן למען בריאותם וביטחונם של עובדינו. אנו מצייתים לכל החוקים והתקנות ומחפשים ללא הרף כיצד לשפר וליישם ממשל תאגידי , התורם להתנהלות מיטבית בכל התחומים הרלוונטיים.