חדשנות, קיימות גלובלי,
דצמבר 21, 2022 | זמן קריאה דקה 2

מחויבותה של ICL לעתיד נטו-אפס

שיתוף:

ישנה תמימות-דעים עולמית בעניין השפעתם של גזי-חממה על כדור-הארץ, וכי זו העת שלנו לפעול. ICL הינה חברה עולמית מובילה המתמחה במינרלים וכימיקלים, שמשרתת את שווקי החקלאות, המזון, והתעשייה. על מנת לסייע במזעור השפעותיו השליליות של שינוי-האקלים, היא מציבה את הרף עבור חברות אחרות השואפות לנטו-אפס.

בזמנים בהם כמות גדולה כל-כך של פחמן דו-חמצני משתחררת לאטמוספירה, ייתכן וקשה לדמיין עתיד עם נטו-אפס פליטות. אך במידה ויותר חברות בעולם יפעלו כדוגמת ICL ויגבו את התחייבויותיהן במעשים בפועל — כמו הצבת יעד של ייצור נטול-פחמן — נצליח להאט את ההתחממות הגלובאלית ולהבטיח עתיד נקי ובטוח יותר עבור הדורות הבאים. אם כך, מהי בעצם נטו-אפס פליטת פחמן?

מהי נטו-אפס פליטת פחמן? 

נטו-אפס פליטת פחמן הינה תהליך של הפחת פליטות הפחמן דו-חמצני, לצד התמודדות עם הפחמן הנפלט, במטרה להגיע לנטו-אפס. אין משמעות הדבר כי התעשייה מצופה לייצר טובין ללא פליטת גזי-חממה בכלל, אלא שהגזים שכן נפלטים בסופו של דבר יילכדו ויטופלו. 

מדובר על פעולה שבאה לאזן בין ייצור גזי-החממה לבין סילוקם מן האטמוספירה. על כל קוּבּ פחמן שנפלט, עלינו לסלק קוב אחד של פחמן מן האטמוספירה. ברגע שנגיע לאיזון כזה, נצליח, באופן פוטנציאלי, להאט את התחממות כדור-הארץ לרמות בטוחות.

הדבר נשמע פשוט למדי, עד שנוכחים לגלות כי כמעט כל פעולה שלנו למעשה פולטת פחמן דו-חמצני, כולל נשימה. אך יש באפשרותנו להפחית משמעותית את כמות הזיהום שאנו מוסיפים לכדור-הארץ. לצד היעדים המשותפים לאפס פליטות-פחמן, נוכל להשיג זאת דרך המחויבות שלנו למצוא וליישם שיטות וטכנולוגיות חדשות בתעשייה אשר יממשו ייצור נטול-פליטות.

אם כן, כיצד יכולות חברות המעוניינות להגדיר יעדי אפס פליטת-פחמן להצטרף למרוץ אל עבר אפס הפליטות? ניתן להצטרף אלינו, קואליציית הנטו-אפס.

קואליציית הנטו-אפס

קואליציית הנטו-אפס הינה ברית שיזמה האו"ם, בין מדינות, ערים, תעשיות, ומספר עצום של מוסדות — כאשר כולם כאחד מחויבים לקחת אחריות מלאה לאפס פליטות עד שנת 2050. הקואליציה אימצה את היעד שהציב הסכם פריז להפחתת פליטות ב-45% עד שנת 2030, וב- 100% עד 2050. יחסית לסוף המאה ה- 19, היות וכדור-הארץ חם יותר כעת במעלת צלזיוס אחת בממוצע, הקואליציה כולה תקווה שמאמציה המשותפים יצליחו למנוע ממנו לעבור אי-פעם את רף ה- 1.5 מעלות צלזיוס. 

המאמץ העולמי לנטו-אפס  

קואליציית הנטו-אפס מתרחבת, אך ישנה עוד דרך ארוכה. סין, ארה"ב, והאיחוד האירופי מהווים ביחד יותר מ- 70 אומות שנרתמו, ו- ICL הינה אחת מתוך 1,200 חברות שהתחייבו לנטו-אפס פליטות.

בנוסף, קמפיין "המרוץ אל האפס" נוצר כחלק מהסכם-המסגרת של האו"ם בנושא שינוי-האקלים, עליו חתמו מעל ל- 1,000 ערים, 1,000 מוסדות, ויותר מ- 400 מוסדות פיננסיים.

אף ישות לא תוכל לפתור העניין לבדה. במטרה להשיג עולם של נטו-אפס, נדרשת הרחבה של הקואליציה העולמית, והוספה של עוד אלפי חותמים. אך חתימה היא רק הצעד הראשון. 

הפיכת יעדים אלו לאסטרטגיות הניתנות ליישום דורשת מסירות-לב, תכנון הולם וביצוע רציני. ICL מיקמה עצמה כמובילה באמצעות מתן-דוגמא, דרך תכנון מקיף ומחויבותנו לקיימות.

מחויבותנו לקיימות 

כאחד מחמשת עמודי-התווך בתוכנית האחריות התאגידית שלנו, ICL מחויבת לשיפור הסביבה, ולאפשר עתיד בטוח יותר ובר-קיימא עבור הקהילות שאנו משרתים — וזאת דרך אחריות סביבתית תאגידית

אנו מחויבים לשיפורם וניהולם האחראי של כל היבטי הקיימות. אנו תרים באופן תדיר אחר דרכים חדשות למזעור טביעת-הרגל הסביבתית שלנו, לאורך כל מחזור-החיים של מוצרינו. למעשה, מוצריה הייחודיים של ICL מפותחים בידי העובדים הלהוטים והמסורים שלנו, לצד צוותי המחקר והפיתוח — שכושר-ההמצאה הטכנולוגי שלהם, בשילוב עם חוד-החנית של הטכנולוגיה, משפרים ללא הרף את ביצועיה התפעוליים של החברה, וכן מפתחים פתרונות חדשניים שונים הן לאגירת אנרגיה מתחדשת והן לכלכלה מעגלית. 

אנו גאים להיות בין החברות המובילות בעולם המשקיעות תדיר בשמירה על הסביבה, מזעור השפעותינו, ומניעת זיהום — וזאת תוך העצמת יעילותם של מתקני הייצור שלנו, לצד שיפור נהלים ואמצעים בתחום הסביבה.

תכנית הדה-קרבוניזציה של ICL

מחויבותה של ICL למימוש יעדי אפס פליטות הפחמן שהציבה לא רק עומדת בקנה אחד עם מאמציה למימוש צמיחה בת-קיימא עתידית, אלא גם מהווה את חובתה של החברה — הן לאנושות והן לכדור-הארץ. אנו מחויבים לנושא במידה כזו שאנחנו למעשה כבר על המסלול למימוש אפס פליטות פחמן עד שנת 2050. מאז שנת 2008, הפחתנו את פליטות תחמוצת-הגופרית שלנו ב- 68%, את פליטות תחמוצות-החנקן שלנו ב- 87%, את פליטות החומר-החלקיקי ב- 78%, ואת פליטות גזי-החממה שלנו ב- 24%.

תכנית אפס-הפליטות שלנו עד לשנת 2050 אוצרת בחיקה 3 תאריכים אסטרטגיים עיקריים להשגת יעדי הדה-קרבוניזציה: 2030, 2040, ו- 2050.

אבני-הדרך לקיימות של ICL

2030 

שנת 2030 מהווה אבן-דרך ראשונה ליישום יוזמות קיימות ארגוניות שונות אשר יפחיתו באופן ישיר את השפעתה של ICL על הסביבה העולמית — וזאת תוך שיפור יחסי החברה עם העובדים והקהילות המקומיות. 

יעדים אלו מהווים את ארבעת עמודי-התווך האוצרים בחיקם את מרכיביו העיקריים של כל מיזם עסקי. דהיינו: הסביבה שלנו, האנשים שלנו, הקהילות שלנו, והמוצרים שלנו. אף עמוד-תווך בודד לא מסוגל להתקיים בפני עצמו וללא תלות בכל האחרים — וכולם יחדיו ממחישים את חשיבותה החיונית של קיימות תאגידית.

הסביבה שלנו: 

 1. הפחתת צריכת המים המתוקים ב- 10% באזורים בהם כמותם דלילה;
 2. הרחבת הכלכלה המעגלית והשפעת החיסכון במים על-ידי הגדלת מחזור מי-שפכים ב- 3% אחוזים נוספים;
 3. ליישם באופן מלא את מכלולים 1 ו- 2 של פליטות גזי-החממה, הפחתה של 30% עד שנת 2030 במטרה להגיע לניטראליות פחמנית עד 2050;
 4. הגדלת חלקה של צריכת האנרגיה המתחדשת ל- 50% עד שנת 2040;
 5. הרחבת הכלכלה המעגלית והחיסכון במים ב- 3% נוספים;
 6. המשך השקעה במשאבים מתחדשים, לרבות סיבי-עץ לתקשורת מתפתחת, והפחתת השימוש בכָּבוּל (צמחייה רקובה-חלקית או חומר אורגני).

האנשים שלנו 

 1. אנו מעודדים באופן פעיל את עובדי ICL להתנדב בפרויקטים ראויים, ושואפים להגביר את הפעילויות הללו ב- 10%, יחסית לשיעור הבסיסי לשנת 2019;
 2. קידום אחריות סביבתית אישית והתנדבותם של עובדינו מהווה את אחת מפילוסופיות-הליבה של ICL, והינה מפתח לבניית חזון ותרבות ברי-קיימא לארכה ולרחבה של החברה. 

הקהילות שלנו

 1. ICL תומכת באופן פעיל ביוזמות קהילתיות דרך תרומה של 1% מהכנסות החברה (לפני מס);
 2. כחלק מתהליך כולל של חינוך וקידום העובדים שלנו, אנו מקדמים אחריות סביבתית אישית בקרב עובדי החברה.

המוצרים שלנו

 1. הטמעת כלכלה מעגלית ברשתות הזַרְחָה, הברום, והאשלג;
 2. הקמת יחידה עסקית חדשה ב- ICL-רותם בישראל. מטרתה של יחידה זו: למצוא פתרונות סביבתיים הולמים וחדשניים עבור תוצרי-לוואי של הצמחייה — כגון פלואור, סיליקה (צורן דו-חמצני), גופרית, סידן פחמתי, וסידן גופרתי;
 3. ייעול-כלכלי לייצור ההמוני של חלבונים חלופיים. המטרה: לענות על הביקוש הגובר לחלופות לבשר, מבלי להתפשר על המרקם והחוויה הקולינארית של כל מוצר מזון;
 4. מחזור פוליסטירן מתחיל בפסולת של חומרי-בידוד מתעשיית הבנייה;
 5. מחזור זַרְחָה מפסולת דשנים הופך את פסולת החַנְקָה חזרה לכדי חומרי-הזנה חיוניים ליבול.

2040 

שנת 2040 מהווה אבן-דרך עבור ICL להגדלת חלקה בצריכת אנרגיה מתחדשת ב- 50%. אנו תופסים את  2040 כשנה מכריעה — בה האתגרים הגדולים יהיו מאחורינו, והמטרה הסופית של ניטראליות פחמנית מוחלטת תהיה בהישג-יד.

זהו יעד אסטרטגי עצום עבור חברה גדולה לשנות מן היסוד את פעילותה העולמית, ולהגביר ב- 50% את צריכת האנרגיה המתחדשת שלה תוך קצת פחות משני עשורים — אך אנחנו כבר בדרך לשם, ואנו סמוכים ובטוחים ש- 2040 תהווה שנה של הישג שאין שני לו.

2050 

שנת 2050 הווה את תאריך-המטרה של ICL להשגת נטו-אפס פליטת פחמן ולהפוך לניטרלית לחלוטין מפחמן: כלומר, להגיע לכדי אפס פליטת פחמן דו-חמצני. ניתן להשיג מטרה זו דרך איזון בין פליטות הפחמן הדו-חמצני והסרת או סילוק הפליטות מהחברה האנושית.

יודגש כי מדובר בתאריך זמני, המתבסס על היכולות הטכנולוגיות של העת הזו ועל המערכת האקולוגית העולמית. המטרה הבסיסית היא ש- ICL תהיה לחברה הידידותית-לסביבה מספר-1 בתעשייה כולה. זו מטרה מוחשית ובלתי-ניתנת לערעור, ואנו בהחלט נשיג אותה!

אולי יעניין אותך גם:
אתגר הפחמן לעובדי ICL
שיקום מכרות — החזרת הטבע למקומו
כלכלה מעגלית מהי?

בונים ביחד עתיד טוב יותר 

נדרש מאמץ כלל-עולמי למנוע מטמפרטורות כדור-הארץ לעלות מעל ל- 1.5 מעלות צלזיוס, יחסית לסוף המאה ה- 19. אנו גאים להיות חלק מברית הנטו-אפס של האו"ם, הנאבקת בשינוי-האקלים ומובילה את המאמץ העולמי להשגת נטו-אפס פליטות פחמן.

במסגרת מטרתנו להפוך לחברה של נטו-אפס פליטות פחמן עד שנת 2050, הבאנו לכך שהחברה כולה תעמוד בקנה אחד במזעור טביעת-הרגל הפחמנית שלנו. כמו כן, בנינו אסטרטגיות עסקיות ותפעוליות מוצקות בכדי להבטיח שכל פעולה שלנו תכוון למציאת דרכים חדשות וחדשניות להשגת היעד: נטו-אפס פליטות פחמן.

עובדי החברה חולקים את תשוקתה של ICL למזעור טביעת-הרגל הפחמנית שלנו, והם החלו להשתמש במדדי-ביצוע מרכזיים, ללא כוונת רווח, במטרה לעקוב אחר ההתקדמות שלנו. בשנת 2021, השיקה ICL יוזמה לפעולה והשקעה על מנת ליישר קו עם צרכי החברה המשתנים. תרבות החדשנות שלנו משלימה את המאמצים הללו, בד בבד עם שנים של פעולות יזומות להגשמת יעדי החברה האנושית לפיתוח קיימות.