קיימות ישראל
נובמבר 30, 2022 | זמן קריאה דקה 1

שיקום מכרות — החזרת הטבע למקומו

שיתוף:

קבוצת ICL מייצרת מוצרים ייחודיים בארבע יבשות, ומשווקת אותם לאלפי לקוחות ביותר מ-180 מדינות, ובכך מספקת מענה לצרכים המתפתחים של מיליוני אנשים ברחבי העולם.

על מנת לבצע זאת בשלמות, עושה החברה שימוש במשאבי-טבע שונים כגון חומרי גלם, אנרגיה, ומים. אנו שואפים למזער את ההשפעה הסביבתית של הפעילויות שלנו, במיוחד בתחום הכרייה האחראית.

פעולת הכרייה כיום, הכוללת מיצוי של מינרלים משטח כדור-הארץ, הפכה למהותית עבור הכלכלות המודרניות שלנו — שאינן מסוגלות לשגשג ללא מינרלים חיוניים שמפיקה הכרייה, אשר משמשים תעשיות רבות, וכן מבטיחים ביטחון-תזונתי לאוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה.

הכרייה המודרנית מתפתחת לכדי מערכת המבוססת על עקרונות כרייה נכונה או אחראית, הכוללים ניצול משאבים מקיף, לצד השפעה סביבתית מזערית ושיקום-אקולוגי מזערי של המערכות האקולוגיות שנפגעו.

ל- ICL מחויבות עליונה לאחריות סביבתית ופיתוח בר-קיימא תוך ביצוע כרייה ירוקה.

חשיבות שיקום המכרות

ב- ICL, אנו מחויבים להתאים את עצמינו לסביבה, ושואפים להגשים את ביצועי הבטיחות והאחריות הסביבתית הגבוהים ביותר.

אנו משקיעים ללא הרף באחריות והגנה סביבתית לשם מניעת זיהום, תוך הגברת יעילותם של מתקני-הייצור, וכן שיפור נהלים וצעדים לטובת הסביבה.

אנו מחויבים לשימור מערכות אקולוגיות טבעיות ומגוון-ביולוגי דרך ביצוע שיקום-מכרות מתקדם ופעילויות בשקיפות מלאה.

למכרות תוחלת-חיים מוגבלת

היות וכרייה, מעצם טבעה, מסתיימת כאשר מתרוקן המשאב, פעולת הכרייה מהווה שימוש זמני בקרקע, לצד צורך הולך ומתגבר ביצירת איזון בין פיתוח לבין קיימות.

בסיום פעולת הכרייה, על איזור המכרה לעבור שיקום ושיחזור לשם מזעור הפסד הקרקע, וכן תיעול האתר נטו לטובת הקהילה כאזור של נופים טבעיים דרך ניהול תקין ומינוי פקחים — כאשר המטרה העליונה היא שחזור השטח למצב הדומה למצב בו היה טרם ביצוע פעולת הכרייה.

שיקום יש לתכנן שיקום לפני תחילת הכרייה

אף כי שיקום מכרות, מתבצע לאחר סיום הכרייה, הדבר הנכון הוא לתכננו טרם פעולת הכרייה, ולבצעו לאורך כל משך הכרייה עצמה.

היות ופעולת הכרייה מייצגת שימוש חולף בקרקע, המטרה העליונה של פרויקטים לשחזור שטחים הינה שחזור ייעודו או הכשרתו של האתר לשימושים מועילים אחרים—חברתיים, היסטוריים, סביבתיים, או כלכליים—תוך מזעור ההתערבות במערכות אקולוגיות רגישות ושיקום המגוון-הביולוגי.

שיקומו וחידושו של הטבע

למערכת האקולוגית החדשה שהוקמה אמורים להיות מבנה, תפקוד, והרכב דומה—אך לא בהכרח זהה—לאלה של המערכת האקולוגית המקורית.

היעד של ICL — הן ככוח עולמי בתחום הכרייה, והן כחברה בעלת אחראיות סביבתית — הוא לשחזר את המגוון-הביולוגי שהיה קיים טרם פעילויות הכרייה, וזאת באמצעות שחזור יעיל של השטחים.

על מנת להשיג זאת, אנו לוקחים על עצמינו לבצע פעילויות חשובות כגון כיסוי מזבלות בעידית ויצירת קווי-מתאר ע"ג הקרקע.

פינוי מכונות ותשתיות וטיפול בקרקע מזוהמת אינו תמיד מהווה חלק מתוכנית השיקום, שכן הרבה אתרי-מכרות ישנים הינם בעלי ערך מורשתי ותרבותי.

שיקום מכרות היסטוריים בישראל – ICL-Rotem

פרויקט-דגל אחד של ICL בתחום שיקום המכרות הינו ICL-Rotem, אשר נסמך על אסטרטגיה ארוכת-טווח לתכנון וניהול כריית מרבצי זרחה בנגב.

פרויקט זה כולל ביצוע סקרים גיאולוגיים מקיפים ובחינת חלופות לפעולת הכרייה, תוך הגדרת יעדים לטווח-הרחוק הן עבור כרייה והן לכרייה בת-קיימא.

יעדים אלה אלו כוללים תכנון מקיף לשיקום מכרות טרם תחילת פעולת הכרייה בפועל.

להתחיל את הפרויקט תוך מחשבה על היום שאחרי

הדבר כולל תכנון קפדני טרם תחילת פעולת הכרייה. מגוון גורמים סביבתיים נלקחים בחשבון, ביניהן—ראות,

אגנות-היקוות, וכן קווי-המתאר הכלליים של הקרקע.

נוף משוקם ברותם, ישראל, לפני ואחרי שחזור השטח

שיתוף עלי-עניין מרכזיים מבעוד-מועד

התהליך כולל גם סיורים באתרים באזור עם בעלי עניין מרכזיים — כגון רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה, גורמים מקומיים, וכן גורמים ממשלתיים נוספים — וזאת במטרה להבטיח איזון ונקודות-מבט שונות, חינוך, ושקיפות.

כאשר מסתיימת כרייתו של שטח, הוא עובר עיצוב טופוגרפי ואז מכוסה בעידית. הדבר תוכנן במכוון להאט את זרימת מי-הנגר, לייצר תנאים מיקרו-אקלימיים עבור החי והצומח של האזור, וכן לאפשר התחדשות זריזה של צמחיית-הירק.

אולי יעניין אותך גם:
אתגר הפחמן לעובדי ICL
מחויבותה של ICL לעתיד נטו-אפס
כלכלה מעגלית מהי?

שיתוף פעולה במחקר אקדמי

ICL-Rotem פועלת לכריית זרחה ברותם ובצפיר שבנגב — לצורך תעשיות הדשן, המזון, הקוסמטיקה, האלקטרוניקה, ועוד.

היחידה לשיקום מכרות של החברה מיישמת את התוכנית בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים הלאומית (המפקחת גם על העבודות בשטח), וכן עם המפקח על הכרייה — וזאת על לאפשר את שיקומם המתמשך של המכרות.

מינרלים מוּצָאִים ממכרות פתוחים על-ידי הסרת שכבת האדמה או הסלע שמעל הזרחה — המכונה גם שְׁכֹבֶת — וזאת בכדי להגיע אל העפרה ולחלצה לעיבוד במפעלים שלנו.

ברגע שמסתיימת עבודת החפירה, משתמשים בשְׁכֹבֶת למילוי בור-הכרייה. הוא עובר עיצוב טופוגרפי, ונפתחות תעלות-ניקוז. לאחר מכן אנו מכסים אותו בשכבת עידית בגובה חצי-מטר, אשר מכילה את החומרים האורגניים הנדרשים לשיקומה של המערכת האקולוגית.

חומר אורגני מופחת ומיקרואורגניזמים בשטחים משוחזרים

מאז שנת 2016, ICL-Rotem גם לוקחת חלק במחקר אקדמי משותף לאוניברסיטת בן גוריון, אשר בוחן הן את התועלת האקולוגית והן את המגוון-הביולוגי בתהליך ה'שחזור בעת-הכרייה'.

חלק מממצאי המחקר עד כה מעידים כי קיים גם מחסור בחומר אורגני, במיוחד בשטחים משוחזרים. העושר והגיוון במיקרואורגניזמים הינו נמוך יותר באזורים משוקמים מאשר באזורים טבעיים, שיד-אדם לא נגעה בהם.

בנושא צמחיית-הירק, התוצאות מצביעות על היעדר תרמילי-זרעים בקרקעות מזוהמות שעברו שיקום כאחד הגורמים העיקריים למיעוט בצמחיית-הירק. תרמילי-הזרעים באדמה מסייעים לצמחים להתגבר על תקופות עם תנאי מזג-אוויר קשה — דרך אגירת מלאי-זרעים גדול באדמה.

ICL מעריכה את המשך מחקר זה על מנת להבין טוב יותר את השינויים וההשפעות לאורך-זמן של שיקום מכרות, כמו גם לשם זיהוי השיטות הטובות ביותר לביצוע שיקום אקולוגי.ICL שואפת להשפיע ולסייע לבניית עתיד טוב יותר באמצעות פיתוח פתרונות ברי-קיימא לאתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני האנושות דרך קידום ביטחון-תזונתי ושרשרת אספקת-המזון העולמית—וזאת תוך פיתוח מתמשך של דרכים חדשניות למחזור תוצרי-הלוואי שלנו עצמינו לכדי מוצרים שימושיים, וכן באמצאות תרומה לכלכלה-מעגלית, לפיקוח על מוצרים, ולהנחיות רלוונטיות והדרכה לעידוד השימוש הבטוח, היעיל, ובר-הקיימא במוצרים שלנו בחיי היומיום.